Діяльність Брахма Кумаріс в Україні почалася у 1994 році з відкриття центру в Одесі. Два роки по тому було засновано центр у Києві. Сьогодні, оцінюючи внесок Брахма Кумаріс у життя суспільства, ми можемо впевнено сказати, що ця просвітницька організація змогла знайти своє місце у процесах, що відбуваються у сучасній Україні. Мету, до якої прагнуть викладачі та слухачі Брахма Кумаріс, можна висловити відомим девізом: "Сійте розумне, добре та вічне". У Брахма Кумаріс створений та проводиться цикл освітніх програм, головну увагу в яких приділено інтересам, проблемам та потребам звичайної людини. Програми Брахма Кумаріс базуються на загальнолюдських моральних цінностях і спрямовані на формування активної життєвої позиції, розкриття внутрішнього потенціалу кожної людини, виховання сильних, позитивних рис характеру. У своїй діяльності Брахма Кумаріс приділяє велику увагу всебічній пропаганді здорового способу життя.

"Милосердя починається вдома" – програми для родин

Фундаментом українського суспільства у всі часи була і є родина. Враховуючи цю особливість, Брахма Кумаріс регулярно проводить спеціальні програми для родин. Цікавою особливістю таких програм є те, що в них беруть участь одночасно всі члени родини. У ході програм учасники вчаться підтримувати гармонійні стосунки зі своїми рідними. Адже не секрет, що в одній родині часто-густо живуть люди з різними, а нерідко й прямо протилежними рисами. Як знайти спільну мову з іншою людиною, як навчитися цінувати достоїнства інших та не втрачати при цьому почуття власної гідності – про все це батьки й діти говорять на семінарах і тренінгах.

"Роль жінки у родині і суспільстві" – програми для жінок

Чоловік і жінка завжди існували разом. І коли вони відносились одне до одного з більшою повагою та любов`ю, їхні кращі риси підтримували родину. У гармонійному житті дуже важливою є рівновага між розумом і серцем. Жінці притаманні більш м`які риси, чоловіку – більш тверді. Але у більшості життєвих ситуацій саме м`які, «жіночі» якості можуть відіграти вирішальну роль, вони можуть бути сильнішими. Нова роль жінки пов`язана з відповідальністю та турботою про весь світ, як про власну родину. Більшість прихильників Брахма Кумаріс – жінки, вони зазвичай очолюють центри та осередки організації. Роботі з жінками тут надається дуже велике значення.

"Моральні цінності – з дитинства" – програми для дітей

Дитинство – це період, коли все, що оточує дитину, залишає свій відбиток у дитячому розумі. І залежно від отриманої освіти, від атмосфери, у якій зростає дитина, вона може вирости гідною, високоморальною людиною, цінним членом суспільства, а може перетворитись на того, хто завдає страждань і собі, й іншим. На жаль, сучасні соціальні вимоги не дозволяють батькам приділяти дітям достатньо уваги. Зважаючи на це, у Брахма Кумаріс розробили позашкільну навчальну програму "Формування у дітей 7-10 років уявлень про моральні цінності". На заняттях за цією програмою діти в доступній ігровій формі знайомляться з такими поняттями, як співпраця, повага, любов, терпимість, вчаться знаходити у себе ці якості та використовувати їх у своєму повсякденному житті.

Звернення до старшого покоління

У Брахма Кумаріс вважають, що старість – це не фізіологічне, а духовне явище. Яким би немічним не було б людське тіло, та поки не згасла цікавість до життя, людина може залишатися молодою. І така молодість у поєднанні з більшим життєвим досвідом може зробити літню людину цінною для суспільства. Тому ми прагнемо повернути до активного життя літніх людей, які всупереч своєму вікові могли б принести ще багато користі суспільству.

Життя, вільне від стресу

Життя сучасної людини сповнене стресових ситуацій – сьогодні це загально відомий факт. Та чи є такий стан речей непоправним? У Брахма Кумаріс переконані, що це не так. Невеликий курс "Життя, вільне від стресу", створений Брахма Кумаріс, вже став досить відомим у різних країнах світу. Де знаходиться справжнє джерело стресу? Які хибні уявлення заважають нам подолати стресові ситуації? Як змінити своє ставлення до проблем? Відповіді на ці питання, отримані на семінарі, допомогли учасникам по-новому поглянути на власне життя та на побудову стосунків з іншими людьми.

Пропаганда здорового способу життя

Однією з головних проблем людського суспільства є погіршення показників фізичного здоров`я та скорочення тривалості життя людини навіть в економічно розвинених країнах Америки і Західної Європи. Хоча досягнення в області медицини дозволяють перемагати хвороби, що раніше вважалися невиліковними, їм на зміну приходять інші, невпинно зростає і кількість відомих захворювань. Інакше кажучи, поки що успіхи в галузі медицини не призвели до оздоровлення людства. В чому ж причина цієї невдачі? Дослідники у цій галузі нерідко не задумуються над тим, яким чином розум людини, тобто діяльність інтелекту та якість думок, впливають на фізіологічні процеси в органах тіла. Ми вважаємо, що для створення фізично здорового суспільства необхідно вивчити всі аспекти природи людини (як фізичні, так і духовні) і створити на цій основі програму для досягнення досконалого здоров`я. Нові теоретичні підходи до виникнення захворювань дозволили медичній групі Брахма Кумаріс підготувати ряд лекцій, брошур та плакатів для організації усної та наочної пропаганди ("Досконале здоров`я", "Харчування і думки", "Механізм виникнення наркотичної залежності. Методи лікування і профілактики захворювання", "Позитивне мислення", "Інформаці довкола нас", "Духовна і фізична чистота", «Скажіть наркотикам НІ!» та ін.) і розробити методи практичної допомоги для спеціалістів і населення з деяких медичних проблем.

Програми з розвитку особистості для дорослих

До якої сфери не відносилась би наша професійна діяльність, якою б не була політична система, за якої ми живемо, яким би не був наш соціальний стан, але у всіх нас у житті є схожі проблеми: непорозуміння між людьми, недостатня повага до себе, певні страхи, відсутність довіри, нестабільність внутрішнього світу і так далі. Щоб допомогти відновити внутрішній спокій, розпізнати власну цінність, подолати негативні риси характеру, зрозуміти своє місце у житті, навчитись створювати гармонійні стосунки, Брахма Кумаріс регулярно проводить програми, учасники яких отримують можливість почути самих себе, отримати пораду, дізнатись про досвід інших людей, і нарешті переконавшись, що у житті все залежить саме від них, почати позитивні зміни не з понеділка і навіть не завтра, а прямо зараз.

"Відкрий у собі лідера" – програми з селфменеджменту

"Неможливо керувати іншими, якщо ви не вмієте керувати собою" – це головна ідея програм Брахма Кумаріс, присвячених лідерству і управлінню в бізнесі та промисловості. Практичний досвід багатьох керівників і підприємців-членів Брахма Кумаріс доводить, що успіх у комерційній діяльності не варто ототожнювати лише з отриманням прибутку і задоволенням власних інтересів і що прагнення лише до таких цілей не призводить до благополуччя у соціальній сфері. Духовні аспекти сучасного лідерства розглядаються у створеному Брахма Кумаріс курсі «Селф-менеджінг лідершип». Учасники семінарів вчаться долати особисті труднощі; засвоювати якості лідера; виховувати звичку знаходити кращі сторони у собі та в інших людях; справлятися зі змінами; концентрувати свою ментальну енергію; надихати інших. Вони визначають персональні цілі і орієнтири; розроблюють практичний план дій, а також вивчають етичні засади ведення бізнесу.

"Мистецтво, яке змінює світ" – культурні програми та програми для діячів мистецтва

Хтось вважає, що мистецтво існує заради самого мистецтва, хтось – що воно існує для життя і має наповнювати життя радістю, а хтось – що воно існує для суспільства і має спонукати людей до звільнення від політичної, економічної або соціальної несвободи. Ми ж вважаємо, що мистецтво має допомагати людині вести щасливе та змістовне життя. Якщо ж мистецтво не надихає людей прагнути до піднесеної мети, не дає відчуття внутрішнього очищення, не пробуджує світлі почуття, не підносить душу людини, – воно ще не наблизилось до своїх заповітних висот. Митцю потрібний зв`язок з духовністю, інакше його творіння будуть породжувати неспокій або депресію. В них може бути гармонія кольорів або звуків, але вони не зможуть створити гармонію у суспільстві. У співпраці з близькими за духом організаціями і окремими особами Брахма Кумаріс організує і допомагає проводити виставки, майстерні, концерти. На землі є багато різних країн, є різні природні умови, і все ж існують такі цінності, яких мають дотримуватись всі люди, які будуть спільними для всіх ради власного благополуччя і процвітання суспільства. Чесність, щедрість, свобода, повага, співчуття, співпраця, доброзичливість цінують у кожній країні, в кожному цивілізованому суспільстві. У Брахма Кумаріс шанобливо ставляться до культурної спадщини всіх країн, в яких діють осередки руху, водночас прагнучи зробити свій внесок у розвиток культури, а також ознайомити людей з культурами інших народів.